Avtal Elev - trafikskola

Rustans trafikskola använder Enligt STR:s praxisalkotest före körlektion i övningsbilarna. Det innebär att om du skriver in dig

som elev så medger du att utföra utandningsprov inför varje körlektion och följa den

alkohol- och drogpolicy som tillämpas av trafikskolan.

Du som elev skall känna till och acceptera följande:

1. Före varje körlektion så kommer trafikläraren att med hjälp av alkolåset kontrollera

din nykterhet.

2. händelse av att alkohol i utandningsluften detekteras ställs lektionen in och full

lektionsavgift debiteras eleven då det inte är tillåtet at genomföra en körlektion om

alkohol indikeras. Full avgift tas ut då Trafikskolan inte kan ersätta dig med någon

annan på den körlektionen.

3. Positivt utslag behöver inte innebära att föraren har otillåtet höga halter av alkohol i

utandningsluften

4. Negativ utslag garanterar inte att föraren ej har förekomst av alkohol i

utandningsluften                                           Tillbaka