Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Trafikskolan har av kredivärderingsinstitutet UC tilldelats det högsta betyget Diamant för Guld 10 år i rad.