Rustans Trafikskola är medlem i STR-Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Det innebär att vi uppfyller de krav som du har rätt att ställa på en trafikskola. Vi upprättar på begäran en personlig utbidningsplan . Det betyder att du framför önskemål om när utbildningen skall vara klar och gör en plan för det. Handledaren är också välkommen att åka med på körlektionerna.Vi är är också anslutna till STR:s reklamationsnämnd.Naturligtvis följer all undervisning en fastställd och godkänd undervisningsplan.

Vi använder STR:s utbildningsmaterial.

STR:s hemsida Klicka för att komma till STR